Tłumacz przysięgły u notariusza — kiedy jest wymagany?

podpisanie aktu notarialnego z udziałem obcokrajowca

Liczba cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski, aby prowadzić tu interesy lub zamieszkać w naszym kraju na stałe rośnie z roku na rok. Wiele spośród istotnych dla nich czynności prawnych — takich jak zakup mieszkania, założenie spółki czy podział spadku — wymaga udziału notariusza. Czy w przypadku, gdy jedną ze stron aktu notarialnego jest obcokrajowiec, konieczna jest także pomoc tłumacza przysięgłego? Odpowiadamy.

Akt notarialny z udziałem obcokrajowca — co mówi polskie prawo?

W świetle obowiązującego prawa sprawa jest stosunkowo prosta. Konstytucja ustanawia język polski jedynym językiem urzędowym, zaś Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie precyzuje, że „Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykazując własną znajomość języka obcego […] lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego”. Innymi słowy — akt notarialny (rozumiany zarówno jako dokument na piśmie, jak i jako jego odczytanie) musi zostać sporządzony po polsku; ewentualne tłumaczenie pozostaje w gestii stron zawieranego aktu.

Odpowiedzialność za tłumaczenie może, jak mówi ustawa, wziąć na siebie notariusz. Zdarza się to jednak stosunkowo rzadko — przekład (w szczególności ustny) aktów prawnych wymaga doskonałej biegłości językowej i znajomości specjalistycznego słownictwa. Najczęściej więc akt notarialny po angielsku jest sporządzany w towarzystwie tłumacza przysięgłego. W takim przypadku notariusz i tłumacz przysięgły muszą dokonać tłumaczenia ustnego wobec wszystkich osób obecnych przy zawarciu aktu, złożyć osobne podpisy oraz umieścić dane tłumacza w końcowej części dokumentu. W przeciwnym razie akt może zostać uznany za nieważny.

Notariusz i tłumacz przysięgły — dlaczego ich współpraca jest konieczna?

Obowiązek dochowania wymogów prawnych związanych z zawarciem aktu nie jest jedynym powodem, dla którego notariusz i tłumacz przysięgły muszą ze sobą współpracować. Z perspektywy stron spisanego aktu najważniejsze jest to, aby każdy — niezależnie od znajomości języka polskiego — zrozumiał wszystkie aspekty prawne zawieranej umowy. 

Przy wykonywaniu czynności notarialnych niezwykle ważne jest, aby obcokrajowiec miał możliwość pełnego w nich uczestniczenia — z pełną świadomością ich konsekwencji. Dla profesjonalnego tłumacza przysięgłego to właśnie rozjaśnienie wszystkich zagadnień prawnych (z którymi często my sami mamy problemy, a co dopiero osoba, która nie ma do czynienia z polskim systemem prawnym na co dzień) oraz wytłumaczenie w przystępny sposób specjalistycznych wyrażeń jest najważniejszym zadaniem, gdy tłumaczy on akt notarialny po angielsku.

Akt notarialny po angielsku — jakie dokumenty wymagają tłumaczenia pisemnego?

Przy spisywaniu aktów notarialnych trzeba rozróżnić dwa rodzaje tłumaczeń: ustne a vista (o którym mówiliśmy do tej pory) oraz pisemne — czyli przekład samego dokumentu przygotowanego przez notariusza w formie papierowej. Zachęcamy Państwa do skorzystania z usług biura tłumaczeń przysięgłych SIMPLE, czyli profesjonalistów w dziedzinie tłumaczeń urzędowych, prawnych i biznesowych. Przygotujemy dla Państwa przekłady umów notarialnych: 

  • przeniesienia własności nieruchomości;
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji;
  • dotyczących praw wieczystego użytkowania;
  • deweloperskich;
  • przedwstępnych;
  • dotyczących podziału spadków;
  • zawarcia spółki akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub komandytowej.

Polecane na blogu

Prześlij pliki do wyceny

X
facebooklinkedin
ALL RIGHTS RESERVED 2020. CREATED BY DEOLING