Tłumaczenia biznesowe

Dlaczego warto zlecić tłumaczenia biznesowe właśnie nam?

Dopasujemy dla państwa tłumaczenie do odbiorców

Dokumenty biznesowe w języku angielskim mogą być lepsze, niech specjalista zajmie się ich przekładem i dopasowaniem do brytyjskich lub amerykańskich realiów Każdy prowadzący działalność gospodarczą jest świadomy z jak wielką liczbą dokumentów wiążą się działania biznesowe. W wielu przypadkach dokumenty te trafiają do kontrahentów i stanowią niejako „wizytówkę” firmy. W biznesie międzynarodowym dokumenty z zasady są sporządzane w języku angielskim, a tłumacz mający doświadczenie nie tylko w dokumentach urzędowych, lecz także w korespondencji biznesowej i funkcjonowaniu firm będzie nieocenioną pomocą.

Tłumacz przysięgły Paweł Bujak nie tylko zajmuje się tłumaczeniami dokumentów lecz także wykładał pisanie i redakcje tekstów biznesowych na uczelniach wyższych. Różnice w wymaganiach formalnych pomiędzy pismami w języku angielskim i polskim są dla niego oczywiste i wie, że sporządzenie efektywnego dokumentu w języku angielskim to nie „przepisanie” słowo w słowo z polskiego.

W zakresie tłumaczeń poświadczonych dokumentów biznesowych najczęściej spotykamy się z następującymi dokumentami:

 • akty założycielskie, statuty i umowy spółki (Memorandum and Articles of Association), z takich krajów jak:
  • Stany Zjednoczone,
  • Cypr,
  • Malta,
  • Republika Irlandii,
  • Wielka Brytania oraz jej terytoria zależne (na których często znajdują się spółki offshore) takie jak:
   • Wyspa Man,
   • Wyspy Normandzkie (m.in. Jersey),
   • Brytyjskie Wyspy Dziewicze,
   • Kajmany (innymi miejscami zakładania spółek offshore są np. Seszele, gdzie również używa się języka angielskiego).
 • Naturalnie zajmujemy się również tłumaczeniem umów spółek polskich na język angielski dla inwestorów lub udziałowców.
 • Wszelkiego rodzaju umowy między partnerami biznesowymi, w tym:
  • umowy zakupu udziałów,
  • umowy dystrybucyjne,
  • umowy o poufności,
  • umowy o współpracę,
  • umowy dzierżawy,
  • umowy o pośrednictwo,
 • Sprawozdania spółek i grup kapitałowych, w tym:
  • sprawozdania finansowe,
  • rachunki zysków i strat,
  • rachunki przepływów pieniężnych,
  • bilanse,
  • sprawozdania z działalności spółki,
  • opinie biegłych rewidentów,
  • sprawozdania biegłych rewidentów,
  • noty,
 • Dokumenty przetargowe
 • Dokumenty podatkowe

Tłumaczenie tego typu dokumentów wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością, w końcu dokumenty te decydują o uzyskaniu zlecenia, o bezpiecznej i bezkonfliktowej współpracy lub o spełnieniu wymagań urzędów państwowych. W tłumaczeniach dokumentów biznesowych konieczne jest uwzględnienie, między innymi, nie tylko zagadnień językowych, lecz także specyfiki branży, różnic kulturowych oraz nieprzystających do siebie systemów prawnych (kontynentalnego i anglosaskiego). Sama organizacja spółek i ich zakres odpowiedzialności są zupełnie inne w Polsce niż na przykład w Wielkiej Brytanii. Dbamy także, aby gotowy tekst był zrozumiały.

Zapewne często napotykają Państwo przeróżne dokumenty, które nawet po pięciokrotnym przeczytaniu nadal nie są przejrzyste i precyzyjne. O ile tekst oryginału nie zawiera błędów/pomyłek całkowicie uniemożliwiających jego zrozumienie staramy się aby dokument, który wyszedł spod ręki tłumacza było czytelne w swoim przekazie, jeśli natomiast treść dokumentu wyjściowego jest niezrozumiała, kontaktujemy się ze zleceniodawcą i wyjaśniamy wątpliwości. Wszystko to sprawia, że uzyskany przekład zachowuje swój sens. Jest to dokument nie tylko napisany w innym języku, lecz także przemawiający do użytkownika tego innego języka.

 

Aby dowiedzieć się, ile będzie kosztować Państwa zlecenie proponujemy skorzystać z FORMULARZA WYCENY lub przesłać skany/zdjęcia dokumentów na adres e-mail: simple@simple.edu.pl. Dokonamy błyskawicznej wyceny i jak najszybciej przedstawimy Państwu ofertę. Jeśli nie chcą Państwo przesyłać dokumentów elektronicznie ze względu na poufność lub z innych przyczyn można spotkać się z tłumaczem w naszym biurze w Bytomiu lub w obecnie otwieranych biurach w Gliwicach, Katowicach i w kilku innych miastach na Śląsku. W przypadku bardziej kompleksowych usług, nasz przedstawiciel może przyjechać do Państwa firmy na terenie Śląska.

facebooklinkedin
ALL RIGHTS RESERVED 2020. CREATED BY DEOLING