Ślub z obcokrajowcem — jakie dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego?

Ślub cywilny obcokrajowców

Ślub jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdej pary. Aby ten wyjątkowy dzień pozostawił po sobie tylko te najcenniejsze wspomnienia, należy wcześniej zadbać o wszystkie kwestie formalne. A tych jest sporo — zwłaszcza jeśli planujemy ślub z obcokrajowcem. W jaki sposób może pomóc Państwu tłumacz przysięgły — zapraszamy do lektury.

Ślub cywilny obcokrajowców w Polsce — niezbędne dokumenty

Przygotowań do ślubu nie zostawia się na ostatnią chwilę; dotyczy to także kwestii formalnych. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego z obcokrajowcem czas odgrywa szczególną rolę, ponieważ proces uzyskania niezbędnych dokumentów może być długi, a niekiedy — wiązać się z dodatkowymi komplikacjami. Wybierając się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu złożenia oświadczenia woli wstąpienia w związek małżeński nie mogą Państwo zapomnieć o:

  • dowodach tożsamości (dowodzie osobistym lub paszporcie);
  • odpisach aktów urodzenia;
  • deklaracji o wyborze nazwiska, jakie nosić będą małżonkowie;
  • zaświadczeniu z kraju pochodzenia cudzoziemca — potwierdzającego, że zgodnie z obowiązującym w nim prawem może wejść w związek małżeński; jeśli dane państwo takich zaświadczeń nie wydaje (dotyczy to między innymi Stanów Zjednoczonych), zgodę na ślub może wydać sąd rejonowy; 
  • w przypadku osób, które były już w związku małżeńskim — odpisie aktu poprzedniego małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie lub odpisie aktu zgonu współmałżonka;
  • dowodzie wniesienia opłaty skarbowej.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do USC najpóźniej do 31 dni przed właściwą ceremonią. Ślub cywilny obcokrajowców w Polsce nie jest od tego wyjątkiem.

Co dla Państwa najważniejsze — wszystkie z wymienionych dokumentów, które nie zostały sporządzone w języku polskim, muszą zostać na niego przełożone przez tłumacza przysięgłego. Tyczy się to zatem dowodów tożsamości, odpisów aktów urodzenia oraz małżeństwa (jeśli takowe jest konieczne), a także — zaświadczenia o prawie do zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca. 

Ślub wyznaniowy z obcokrajowcem — dodatkowe formalności 

W przypadku ślubów wyznaniowych oraz konkordatowych sprawa ma się podobnie. Dokumenty niezbędne przy ślubie cywilnym będą tutaj także potrzebne (tak samo jak tłumacz przysięgły i jego pieczęć pod przekładami). Odpowiedzialny za ceremonię duchowny może jednak oczekiwać przedstawienia także innych dokumentów, na przykład odpisu aktu chrztu. Nie jest to jednak kwestia regulowana przez polskie prawo, a tłumaczenie przysięgłe — nie musi być konieczne.

Odpis aktu małżeństwa po angielsku — kiedy należy go przygotować?

W przypadku par pochodzących z dwóch różnych państw często zdarzają się sytuacje, w których potrzebne jest tłumaczenie samego odpisu aktu małżeństwa. 

Zgodnie z prawem międzynarodowym, związek małżeński zawarty zgodnie z prawem jednego kraju jest wiążący również i w innych państwach — jego ponowna rejestracja w odpowiednim urzędzie nie jest więc konieczna. W praktyce, przedstawienie dokumentów małżeńskich może być istotne jeśli będą Państwo chcieli, na przykład, dokonać zmian w danych osobowych. Przy przeprowadzce do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych czy innego kraju anglojęzycznego, odpis aktu małżeństwa po angielsku (a dokładniej — jego tłumaczenie przysięgłe) warto mieć ze sobą.

Polecane na blogu

Prześlij pliki do wyceny

X
facebooklinkedin
ALL RIGHTS RESERVED 2020. CREATED BY DEOLING