Dzięki technologii można się podpisać na pliku, tylko czy można to praktycznie wykorzystać?

Dzięki technologii można się podpisać na pliku, tylko czy można to praktycznie wykorzystać?

 

Oczywistością będzie stwierdzenie, że wydarzenia ostatniego roku (Covid-19, lockdown, pandemia, kwarantanny itp. zmieniły sposób funkcjonowania zarówno biznesu jak i urzędów.

W sytuacji, gdy ciężko coś załatwić bezpośrednio w urzędzie przydatne może okazać się rozwiązanie wprowadzone stosunkowo niedawno do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1326) w art. 18.1a, który stanowi, że tłumacz przysięgły może, za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej.

Tym, którzy dotychczas nie spotkali się z pojęciem podpisu kwalifikowanego śpieszę wyjaśnić, że jest to elektroniczny podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu. Obecnie jest to podpis elektroniczny składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu opartego na kwalifikowanym certyfikacie podpisu. Krótko mówiąc: jest to rozwiązanie pozwalające podpisywać plik komputerowy. Tym samym, jeśli składają Państwo dokumenty w urzędzie drogą elektroniczną nie da się ich podpisać długopisem, a trzeba właśnie podpisem kwalifikowanym. Podpis ten „zamyka” dokument i nie pozwala na dokonanie w nim zmian (jeśli jakieś zmiany zostaną wprowadzone podpis przestaje istnieć).

Jako tłumacz przysięgły języka angielskiego jestem w posiadaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego i tym samym mogę przygotować elektroniczną wersję dokumentu, która jest tak samo ważna i poświadczona jak wersja papierowa z pieczęcią i podpisem. Daje to Państwu oszczędność czasu i wygodę, gdyż przy takim rozwiązaniu odbiór ogranicza się do odebrania poświadczonego pliku choćby chwile po tym jak zostanie on przesłany.

Czy takie rozwiązanie można stosować w kontaktach z polskimi urzędami? Coraz częściej tak, mówi o tym ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Potwierdzenie tego możemy też znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zarejestruj-pojazd gdzie w rozdziale „Co musisz zrobić” autor wyjaśnia, że dokumenty można złożyć przez internet – jeśli w urzędzie jest taka możliwość. Zaleca sprawdzenie na stronie internetowej urzędu, czy ten ma elektroniczną skrzynkę podawczą i jakie są jego wymagania co do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu przez internet. Jak widać, wyjaśnienia te nie są do końca jednoznaczne, lecz sądzę, że warta wypróbowania, szczególnie w obecnych czasach, przez osoby, które chcą uniknąć prób dotarcia do urzędu.

Prześlij pliki do wyceny

X
facebooklinkedin
ALL RIGHTS RESERVED 2020. CREATED BY DEOLING