Co jest potrzebne do rejestracji dziecka urodzonego za granicą?

Rejestracja dziecka urodzonego za granicą

Przyjście dziecka na świat w każdym rodzicu wzbudza mnóstwo emocji — i to właśnie przez nie często zapominamy, by dopiąć na ostatni guzik urzędowe formalności związane z narodzinami. O ile otrzymanie samego odpisu aktu urodzenia w Polsce nie jest trudne, tak rejestracja dziecka urodzonego za granicą wymaga podjęcia dodatkowych kroków. Jak wygląda proces rejestracji i jakich formalności muszą Państwo dopełnić? Zapraszamy do lektury.

Rejestracja dziecka urodzonego za granicą — jak przebiega procedura?

Najważniejszą formalnością prawną, którą należy dopełnić po narodzinach dziecka jest, naturalnie, jego rejestracja w Urzędzie Stanu Cywilnego — to od tego momentu dziecko zaczyna istnieć nie tylko w Państwa życiu, ale i w świetle prawa. Z chwilą rejestracji dziecko otrzymuje oficjalnie swoje imię i nazwisko, a także numer PESEL, zaś Państwo — odpis aktu jego urodzenia

Sprawa się komplikuje, jeżeli dziecko przyszło na świat za granicą. Polski Urząd Stanu Cywilnego wyróżnia w takiej sytuacji trzy ścieżki postępowania.

Pierwsza sposób rejestracji to tak zwana transkrypcja — czyli przeniesienie zagranicznego aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego w Polsce. Jeżeli osoba już posiada akt urodzenia, lecz wydany poza granicami kraju, wniosek o rejestrację będzie wymagał złożenia oryginalnego odpisu aktu urodzenia oraz poświadczonego tłumaczenia na język polski — za jego wykonanie powinien odpowiadać tłumacz przysięgły. Wyjątkiem są akty urodzenia na druku wielojęzycznym, które nie wymagają tłumaczenia.

W pewnych sytuacjach uzyskanie zagranicznego aktu urodzenia jest bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Wtedy Urząd Stanu Cywilnego dokonuje odtworzenia aktu urodzenia — niezbędny jest przy tym dokument potwierdzający datę i miejsce narodzin, a także dane rodziców.

Nie wszystkie kraje prowadzą rejestr stanu cywilnego — przykładem mogą być państwa skandynawskie, w których informację o narodzinach odnotowują urzędy podatkowe. W takim przypadku procedurę rejestracji dokonuje się niejako „od zera” — chociaż stosowny dokument, potwierdzający fakt narodzin, także należy przedstawić (po przetłumaczeniu przez tłumacza przysięgłego).

Co ważne, wniosek o rejestrację dziecka urodzonego za granicą można złożyć w dowolnym momencie — nawet po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Kto i gdzie może złożyć wniosek o rejestrację narodzin dziecka?

Rejestracja dziecka urodzonego za granicą może zostać dokonana na wniosek rodziców lub samego dziecka, jeżeli ukończyło już 18 lat. Same dokumenty, po ich zdobyciu oraz przełożeniu przez tłumacza przysięgłego, należy złożyć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Rejestracja dziecka urodzonego za granicą online — czy jest możliwa?

Niestety, rejestracja dziecka urodzonego za granicą online nie jest na chwilę obecną możliwa. Standardowo wszystkie dokumenty składa się osobiście — mogą jednak Państwo skorzystać z pomocy mieszkającego w Polsce, wyznaczonego przez Państwo pełnomocnika lub przekazać dokumenty za pośrednictwem najbliższego konsulatu.

PESEL dla dziecka urodzonego za granicą — czy wymaga dodatkowych dokumentów?

Wielu z Państwa zadaje sobie także pytanie, czy otrzymanie numeru PESEL dla dziecka urodzonego za granicą wiąże się z dodatkowymi formalnościami. Odpowiadamy — nie wiąże się. PESEL jest przyznawany wraz z rejestracją w Urzędzie Stanu Cywilnego; po przejściu całej procedury transkrypcji, odtworzenia lub rejestracji aktu urodzenia Państwo bądź Państwa dziecko automatycznie otrzyma swój numer.

facebooklinkedin
ALL RIGHTS RESERVED 2020. CREATED BY DEOLING