Co jest potrzebne do europejskiego aktu urodzenia?

Międzynarodowy akt urodzenia

Akt urodzenia to pierwszy dokument każdego z nas. Stanowi potwierdzenie tożsamości i jego odpisy okazują się niezbędne w wielu sprawach urzędowych. Jeśli Państwo lub Państwa dziecko urodziło się w Polsce — nie będzie z nim żadnych problemów. Sprawa jest bardziej skomplikowana, gdy akt urodzenia został sporządzony przez urząd zagraniczny — lub jest w nim potrzebny. W jakich sytuacjach będzie Państwu konieczny międzynarodowy akt urodzenia? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Międzynarodowy akt urodzenia — czy przyda się w Polsce?

Najczęstszą sytuacją, w której kwestia odpisu aktu urodzenia i jego ewentualnego tłumaczenia budzi Państwa wątpliwości jest ta, gdy Państwa dziecko urodzi się za granicą. Rzeczywiście — fakt narodzin zostanie odnotowany w lokalnym urzędzie, który będzie mógł Państwu wydać jedynie dokument w miejscowym języku. 

Czy będą musieli Państwo zarejestrować swoje dziecko w Polsce po raz kolejny? W teorii nie jest to konieczne, ale z pewnością — zalecane. Tak zwane umiejscowienie aktu urodzenia, czyli rejestracja narodzin dziecka w Polsce (wraz z wydaniem polskojęzycznego dokumentu) jest niezbędne przy wnioskowaniu o polski dowód osobisty lub paszport. Podczas tych procedur potrzebny będzie Państwu zestaw dokumentów w języku polskim — a ten otrzymają Państwo właśnie po umiejscowieniu aktu urodzenia.

Tłumaczenie aktu urodzenia (lub dwujęzyczny, międzynarodowy akt urodzenia) może być niezbędny także w przypadku:

  • zawarcia związku małżeńskiego;
  • ubiegania się o alimenty; 
  • spraw spadkowych.

Tłumaczenie odpisu aktu urodzenia na angielski — kiedy możemy go potrzebować?

Międzynarodowy akt urodzenia może się przydać także w sytuacji odwrotnej — czyli gdy Państwo (bądź Państwa dziecko) są urodzeni w Polsce i posiadają polski akt urodzenia, a planują Państwo przeprowadzić się na stałe za granicę — na przykład do Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych, jeśli mówimy o aktach anglojęzycznych. Tak, jak w poprzednio omawianej sytuacji akt urodzenia będzie przydatny przy wyrabianiu dokumentów tożsamości lub jeśli zechcą Państwo wziąć za granicą ślub.

Jak uzyskać europejski akt urodzenia?

Akt urodzenia — niezależnie od kraju i języka — sporządzany jest w ciągu kilku dni po narodzinach, wraz z momentem rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego. Przy załatwianiu innych, urzędowych spraw będą się Państwo posługiwali jego odpisem — wydawanym bezpłatnie przez USC. 

Prośbę o wydanie odpisu aktu urodzenia mogą Państwo złożyć bezpośrednio w urzędzie, jak również przez Internet oraz listownie. Co ważne, o odpis aktu mogą wnioskować nie tylko Państwo oraz Państwa bliscy, ale także instytucje administracji państwowej, sądy czy organizacje społeczne — pod warunkiem odpowiedniego uzasadnienia wniosku.

A jak uzyskać obcojęzyczny, europejski akt urodzenia? Udając się do tłumacza przysięgłego, który jako jedyny ma prawo dokonywania wiążących przekładów dokumentów urzędowych. Tłumaczenie aktu urodzenia, by mogło zostać uznane za ważne w krajowych i zagranicznych instytucjach, musi posiadać pieczęć tłumacza przysięgłego — niezależnie, czy chcą Państwo dokonać umiejscowienia aktu, są Państwo w trakcie procedury wyrabiania dokumentu tożsamości, czy jest on Państwu niezbędny do zawarcia związku małżeńskiego.

Należy pamiętać jednak o tym, że przysięgłe tłumaczenie aktu urodzenia na język angielski nie zawsze wystarczy do uznania Państwa wniosków w zagranicznych urzędach. W przypadku krajów nienależących do Unii Europejskiej (obecnie jedynymi państwami UE, które posługują się angielskim jako językiem urzędowym są Irlandia i Malta), mogą Państwo potrzebować dodatkowej legalizacji dokumentu poprzez apostille, czyli poświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jak wygląda europejski akt urodzenia?

Międzynarodowy akt urodzenia, niezależnie od języka, w którym został sporządzony, zawiera podobny zestaw danych osobowych:

  • imię i nazwisko;
  • płeć;
  • datę i miejsce narodzin;
  • imiona oraz nazwiska rodowe rodziców;
  • miejsce zamieszkania rodziców;
  • daty narodzin rodziców.

Jeżeli zaś chodzi o tłumaczenie aktu urodzenia, to oprócz właściwych danych powinno ono zawierać także podpis i pieczęć tłumacza przysięgłego, formułę poświadczającą zgodność tłumaczenia z oryginałem oraz opis graficznych elementów oryginalnego dokumentu.

facebooklinkedin
ALL RIGHTS RESERVED 2020. CREATED BY DEOLING